Generalplaner

Delgeneralplan för Maxmo centrum och Tottesund (2011)
Planbestämmelser

Generalplan för havsstränder och bosättningsområden (2005)

Bodö-Tottesund-Öjskata
Fastlandet Bodö
Kvimo-Teugmo-Djupsund
Maxmo kyrkoby-Kärklax
Mickelsörarna
Särkimo-Brudsund
Västerö-Österö
Översikt
Byaplanebeteckningar
Generalplanebeteckningar för stränder

Delgeneralplaner för havsnära byar (2008)

Grisselskär 
Kalotan
Oxkangar
Seiplax
Planebeteckningar

Ändring av Oravais delgeneralplan för havsnära byar, Oxkangar, R:nr 5:57, Mörtviken (2020)
Ändring av generalplan för havsstränder och bosättningsområden, Särkimo, r:nr 10:369, Salmon (2020)
Ändring av generalplan för havsstränder och bosättningsområden, Villför (2021)

Delgeneralplaner för vindkraft

Storbacken vindkraftspark (2015)
Lålax vindkraftspark (2015)
Storbötet vindkraftspark (2015)
Mörknässkogens vindkraftspark (2017) 
Sandbacka vindkraftspark (2018)
Söderskogens vindkraftspark (2022)

Detaljplaner

Detaljplan gällande Djupön kvarteren 1-6 i Maxmo och Kärklax byar (2004)
Finnholmen i Maxmo by (2009)
Björklidsbacken i Oravais by (2009)
Oravais centrum, Kyrkoby samt Östberget (2010)
Stenlandet i Oravais by (2010)
Utlötesberget i Oravais by (2010)
Öjskog industriområde i Oravais by (2010)
Talludden i Maxmo by (2011)
Bockbergets utvidgning i Oravais by (2011)
Nyåkern i Vörå (2012)
Tacksamviken i Oravais by (2013)
Bockbergets utvidgning 2 i Oravais by (2013)
Solbrinken i Oravais by (2014)
Detaljplan för farmområde i Vassor  och  Planbeskrivning (2019)
Detaljplan för Vörå industriområde (2020)
Detaljplan för Maxmo industriområde (2020)
Ändring och utvidgning av detaljplan, Fjärdsändan  och  Illustration (2021) 
Revidering av detaljplan, Kyrkskogen (2021)
Detaljplan för Maxmo skolområde (2023)

 

Stranddetaljplaner

Kastminnet  i Karvat by  (2009)
Malakt  i Oxkangar by  (2010)
Storkullören i Palvis by (2010) - kartdel 1  - kartdel 2
Klockarviken i Oravais by  (2012) - kartdel 1  - kartdel 2 
Björkbacka i Oravais by (2014)
Braxrevet stranddetaljplan (2017)
Stranddetaljplan för del av Storträsk  och  Planbeskrivning (2019)
Hylkenpaj stranddetaljplan  och  Planbeskrivning (2020)
Stranddetaljplan för Västra Ikerholmen och ändring av Skaget benämnda strandplan  och  Planbeskrivning (2020)
Stranddetaljplan för Ikerholmen  och  Planbeskrivning (2020)
Brändholmens stranddetaljplan och Braxrevets stranddetaljplan, Maxmo (2021)
Stranddetaljplan för Komossaträsket (2021)