Info till kommunens kunder

Vörå kommun har tagit i bruk tjänsten Cash-In Fakturering. Kommunen fortsätter fakturera sina kunder som tidigare men Cash-In kommer att sköta själva fakturaförmedlingen och betalningsuppföljningen. Cash-In har lång erfarenhet av att sköta sådana uppgifter.

Förändringen innebär att man ska betala fakturan till Cash-In Fakturerings konto i stället för till något av kommunens konton. Ifall man har sparat kommunens kontonummer i nätbanken kan man vara observant och ändra uppgifterna där. På fakturorna framgår det nya kontonumret.

Byt gärna från pappersfaktura till e-faktura om du inte redan har gjort det. Då behöver du inte skriva in vare sig kontonummer eller referensnummer, utan e-fakturan kommer direkt till nätbanken med alla uppgifter färdigt ifyllda.

Frågor gällande betalningar och liknande 0207-701560 eller service@cash-in.fi

Betalningar ska ske till Cash-In Faktureringskonto FI08 2052 3800 0114 77

Info till kommunens leverantörer

E-faktura
Nätfakturaadress: 003720505145
Operator: OKOYFIHH

Per e-post
faktura@vora.fi

Pappersfaktura
Vörå kommun, Reskontra, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ

Leveransadressen kan vara en annan än faktureringsadressen. Vi önskar att ni meddelar beställarens namn eller beställarens kod i fakturans fält för kundens referens.

De vanligaste beställarkoderna

1411 Centralkansliet

1431 IT-kansliet

1901 Landsbygdskansliet

3001 Bildningskansliet

3111 Småbarnspedagogiken

4001 Fritidskansliet

4021 Medborgarinstitutet

4031 Vörå bibliotek

5001 Tekniska kansliet

5211 Städ och kosthåll

5301 Fastigheter

5911 Vattentjänstverket