En kommun har inte obegränsad tillgång till mark och vatten, även om man kan tycka det när man ser sig omkring i vårt landskap, men den mark vi nu använder måste även räcka till och vara användbar för population i hundratals år framöver. Planläggning förbättrar och upprätthåller också vår nuvarande livsmiljö. Målet är att säkerställa en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling. Därför måste användningen regleras, såväl var man bygger och vad man bygger.

Vid planläggning sätter man upp gränser för vilken typ av bebyggelse som får göras på vissa områden. Framtida bostadsområden kan markeras ut, såväl som industriområden och idrottsanläggningar. Planläggningen är inte enbart en sak för kommunen; invånarna har stora påverkningsmöjligheter vid framtagandet av planer.