Rectangle 134 1

Om Vörå kommun

Vörå - en trygg och växande kommun i ett starkare regionalt samarbete - där landsbygd möter upp globalisering och digitalisering. I Vörå hittar du trygga, glada, välmående och framtidsdrivna invånare. Där hälsa bottnar i ett rikt föreningsliv, en stark kultur och en motions- och idrottssektor med brett utbud.

Under 2023-2026 kommer vi att trygga/öka antalet invånare, stöda deras möjligheter och förutsättningar för ett gott liv, oberoende ålder eller bakgrund. Vörå betonar vikten av en god, trivsam och lättillgänglig grundservice - när den fungerar bra, är det lätt att utveckla rent strategiskt.

Vår värld är både global och lokal - det betyder att vår två- och flerspråkiga kommun ska kunna erbjuda en service och ett nätverk som stöder det. I en allt mera global värld har vi också möjlighet och ansvar att se till att det fungerar inom hela vår kommun. Som aktiv del av Vasaregionen söker vi som kommun ständigt nya samarbetsnätverk och ser till att vara del av det aktiva arbete som krävs för att lyfta en framgångsrik kommun på alla plan. Vörå ska vara en aktör som också utomstående gärna samarbetar med.

Vörå är en öppen, mångkulturell och tolerant kommun där respekt och stolthet präglar vår vardag. För att kunna jobba mot en vision om ett växande Vörå behöver vi framtidstro och positivt tänk hos oss alla. Kreativa nya lösningar, ett starkt sikte på ett hållbart Vörå och en förståelse för vad som händer i omvärlden.

En landsbygds- och skärgårdskommun med ett starkt näringsliv, det är vår identitet och det är vi stolta över.

Välkommen till vardag i Vörå kommun!

Tack för att du besökte oss idag – välkommen igen!