Tillstånd och anmälningar

Kommunens miljövårdsmyndighet handhar olika tillstånds- och anmälningsärenden.

Om du ansöker om ett miljötillstånd eller marktäktstillstånd från den kommunala miljövårdsmyndigheten och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar tillståndet.
Läs mer om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden på www.miljo.fi.

Muddringsanmälningar handhas av Närings- Trafik- och Miljöcentralen i Södra Österbotten, se Anmälan om vattenbyggnadsarbeten.

Förlängt tömningsintervall på avfallskärl: Se avfallshantering

Miljövårdsmyndighetens taxa, som trädde i kraft 1.11.2019.