Vass Muddring

Anmälan om vattenbyggnadsarbeten (muddring)

Enligt vattenlagen (587/2011) skall en skriftlig anmälan om muddringar under 500 m³ göras till NTM-centralen och till den som äger vattenområdet.  Muddringar som är större än 500 m³ kräver tillstånd från regionförvaltningsverket.

Om åtgärder i stranden/i vattnet görs med grävmaskin, bör anmälan göras. Gör du åtgärderna med spade krävs ingen anmälan.

En anmälan till villagrannar som kan tänka sig störas av åtgärderna krävs också.

 

Anmälan ska göras minst en månad före arbeten påbörjas, och man ska ha fått klartecken till muddringen/vattenbyggnadsarbetet innan man påbörjar något.

Vattenbyggnadsarbeten såsom muddring genomförs på hösten eller vintern för att minimera eventuella skador på vattenområdet och djurlivet.

Alla massor ska placeras på eget område, placerar du massor på annans område krävs skriftligt tillstånd på det.

Placering av massor i vatten kräver tillstånd från regionförvaltningsverket.

Mera information, anvisningar och blankett för anmälan om muddring och slåtter hittar du på www.miljo.fi

Se även vattenlagen (587/2011) på www.finlex.fi