Miljövård

Miljövårdens målsättning är att trygga en hälsosam och trivsam miljö för invånarna samt bevara naturens mångfald. En bra och hälsosam livsmiljö är alla invånares rättighet och kommunen ska å sin sida trygga förverkligandet av denna rättighet.

Miljövårdens uppgifter är i första hand myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens tillstånds- och övervakningssystem. Till verksamheten hör också allmänna uppgifter om planering, uppföljning av miljöns skick samt förebyggande verksamhet.

Miljöinspektören handhar miljöärenden i kommunen.

Miljöinspektör
Marika Bagge
Miljöhälsovård och veterinärvård

Miljöhälsovården, dit bl.a. livsmedelstillsyn, inomhusluft, hushållsvatten, badvatten och miljöhygien hör, sköts av Västkustens miljöenhet. De sköter också om veterinärvården.

Västkustens miljöenhet
Västkustens miljöenhet, avdelningen i Vörå, kontaktuppgifter.

Medborgarrörelsen koirankakkaroskis

Känner du dig manad att tillåta att hundägare får använda din soptunna för hundbajspåsar, kan du via Stormossen få en dekal, som du klistrar fast på din soptunna.
Dekalen och annan information om medborgarrörelsen hittar du på adressen www.koirankakkaroskis.fi

Översvämningsskydd för småhus

Södra Österbottens NTM-central har i samarbete med räddningsverken uppgjort en broschyr för hur man kan skydda sig mot översvämningar.
Läs mera om översvämningsskydd för småhus

hallbarhetspris
Vörå kommuns hållbarhetspris

Vörå kommun vill synliggöra arbetet för hållbar utveckling i kommunen genom att utdela ett hållbarhetspris. 

Priset kan utdelas åt enskilda personer, föreningar, organisationer eller företag som aktivt arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor. Nomineringarna för hållbarhetspriset tas emot av allmänheten under viss tid, och sedan väljer byggnads- och miljönämnden en vinnare. 

Kriterierna för hållbarhetspriset:

  • Den som nomineras ska ha hemorten Vörå kommun
  • I motiveringarna ska framkomma personens/organisationens/föreningens/företagets jobb för hållbarhet och miljö

 

Elektronisk blankett för nomineringar