Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller

fall man har verksamhet som kan orsaka störande buller och/eller vibrationer, ska man anmäla om händelsen till kommunens miljömyndighet. Anmälan ska göras i god tid, men senast 30 dagar före verksamhetens början.

Exempel på verksamhet som kan orsaka störande buller är byggande, offentliga tillställningar och evenemang. Anmälan krävs inte för miljötillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som gäller privata hushåll.

Anmälningsblankett hittar du på adressen www.miljo.fi