I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga invånare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånare. Fullmäktige är det högsta beslutande organet. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur orten ska utvecklas och hur skolor, småbarnspedagogik, vägar med mera ska skötas.

Kommunens uppgift är att ordna tjänster för invånarna.

Kommundirektören är den högsta tjänsteinnehavaren i kommunen. Hen leder arbetet och är kommunens representant. 

Kommunen är demokratisk, vilket betyder att invånarna har möjlighet att påverka och säga sin åsikt. Det finns olika sätt att göra det inom kommunen.