jarjestoystavallinen logo ResizedImageWzIxMiwyMTJd

Vörå kommun utsågs till årets föreningsvänliga kommun på Österbottens delaktighetsarena måndagen den 27 november 2023. Priset delades ut av Österbottens organisationsdelegation, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar rf.

Föreningar

Andkil byaförening rf
Johanna Ström-Berglund
Aquarelle rf
Heidi Holmberg
Bergby byaförening rf
Anita Krooks
Bertby Jaktklubb rf
Tommy Zachris
Bertby Ungdoms- och hembygdsförening rf
Gustav Ollus
Besöksadress: Bertby-Lålaxvägen 771
Centrumskolans Hem och Skola
Jonas Holmlund
Cykelklubben Triton rf
Krister Hästbacka
Djupsund-Lövsund-Teugmo byaråd rf
Elisabet Björk-Norrgård
Explorers Cars & MC rf
Tommy Kock
Flying Discs Vörå rf
Andreas Storbacka
Flyktingvännerna rf
Ingemar Klemets
Föreningen fokhälsan i Maxmo kommun rf
Kristina Kullas-Norrgård
Gymnastikföreningen Balans rf
Elisabeth Bergström
Hellnäs boendeförening rf
Heli Korkeamäki
Hellnäsnejdens Ungdomsförening rf
Sofia Solstrand
Besöksadress: Lokalvägen 71, 66800 ORAVAIS
Hem och skola i Karvsor skola
Marica Öst
Hem och skola vid Tegengrenskolan rf
/8

Meddela förändring