Vörå kommun följer lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och Vörå kommuns upphandlingsanvisningar godkända av kommunstyrelsen (18.3.2018 § 113).

Vi använder oss av upphandlingssystemet HILMA, som är en tjänst för offentlig upphandling, där köpare inom den offentliga sektorn kan konkurrensutsätta sina upphandlingar.