Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om brister eller fel som gäller kommunens vägbelysning, vägar och gångbanor, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader och skolor, park- och grönområden samt snöröjning och sandning. Du kan också rapportera om bland annat skadegörelse och översvämningsproblem.

Via tjänsten kan du märka ut platsen på kartan och bifoga beskrivning och bild.

 

Gör felanmälan här (Virhi-tjänsten)

Gör så här:

  1. Tryck på plus-tecknet nere i högra hörnet av kartan.
  2. Tryck på ”Flytta till min plats” eller flytta punkten till rätt position på kartan.
  3. Välj ”Rapportera problem här”.
  4. Välj vilken problemtyp det gäller och skriv en kort beskrivning (Obs! För att få meddelande om åtgärder måste en e-post adress anges. En bifogad bild kan underlätta utförandet).
  5. Godkänn och sänd. Tack för rapporteringen!


Övriga felanmälnings- och responskanaler

Underhållet på landsvägar sköts av Trafikledsverket och den regionala NTM-centralen. Felanmälningar som gäller landsvägar riktas i första hand till tjänsten Trafikens kundservice. Vilka vägar som tillhör staten ser du i Trafikledsverkets karttjänst (numrerade vägar).

Vörå kommun sköter underhållet på detaljplanevägar. 

Mindre byvägar sköts oftast av enskilda väglag.

Övrig respons som gäller kommunens verksamhet kan ges via kommunens formulär för feedback