Föreningar

Andkil byaförening rf
Johanna Ström-Berglund
Aquarelle ry
Heidi Holmberg
Bergby byaförening rf
Anita Krooks
Bertby Jaktklubb ry
Tommy Zachris
Bertby Ungdoms- och hembygdsförening rf
Gustav Ollus
Käyntiosoite: Bertby-Lålaxvägen 771
Centrumskolans Hem och Skola
Jonas Holmlund
Cykelklubben Triton rf
Krister Hästbacka
Djupsund-Lövsund-Teugmo byaråd rf
Elisabet Björk-Norrgård
Explorers Cars & MC rf
Tommy Kock
Flying Discs Vörå rf
Andreas Storbacka
Flyktingvännerna rf
Ingemar Klemets
Föreningen fokhälsan i Maxmo kommun rf
Kristina Kullas-Norrgård
Gymnastikföreningen Balans rf
Elisabeth Bergström
Hellnäs boendeförening r.f.
Heli Korkeamäki
Hellnäsnejdens Ungdomsförening rf
Sofia Solstrand
Besöksadress: Lokalvägen 71, 66800 ORAVAIS
Hem och skola i Karvsor skola
Marica Öst
Hem och skola vid Tegengrenskolan rf
/8