Lediga tomter i Oravais

Kvarter

Tomt

 m²  €/m² Summa
76 1 2 561 2,02 5173 €
77 1 2 650 2,02 5353 €
79 3 2 314 2,02 4674 €
79 4 2 661 2,02 5375 €
81 2 2 338 2,02 4723 €
74 - AR 1 7 668 2,02 15 489 €
80 - AR 1 7 308 2,02 14 762 €

AR = Radhustomt

 

Avstånd

Närmaste skola: Centrumskolan i Oravais (1 km)
Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (500 m)
Oravais centrum: 1,8 km
Jakobstad: 49 km
Vasa: 50 km
Seinäjoki: 81 km

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Solbacken (750 m)
Närmaste skola åk 1-6: Kimo skola (750 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (30 km, via Kuckus 20 km)
Oravais centrum: 8 km
Jakobstad: 58 km
Vasa: 55 km
Seinäjoki: 72 km

 

Kvarter Tomt €/m² Summa
201 1 3 043 5,00 15 215 €
201 2 2 722 5,00 13 610 €
201 3 2 158 5,00 13 790 €
201 4 2 590 5,00 12 950 €
202 1 10 469 6,00 62 814 €
202 3 3 185 5,00 15 925 €
202 4 3 405 5,00 17 025 €
202 5 4 817 5,00 24 085 €
202 6 4 181 5,00 20 905 €
203 1 2 566 5,00 12 830 €
203 2 1 984 5,00 9 920 €
203 3 1 454 5,00 17 270 €
204 1 1 725 5,00 8 625 €
204 2 2 096 5,00 10 480 €

 

Avstånd

Närmaste skola: Centrumskolan i Oravais (450 m)
Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (400 m)
Oravais centrum: 1,4 km
Jakobstad: 50 km
Vasa: 50 km
Seinäjoki: 81 km

 

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (850 m)
Närmaste skola åk 1-6: Centrumskolan i Oravais (250 m)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (24 km)
Oravais centrum: 1,2 km
Jakobstad: 49 km
Vasa: 50 km
Seinäjoki: 81 km

 

Kvarter Tomt €/m² Summa
101 1 2 056 2,02 4 153 €
101 2 2 036 2,02 4 113 €
101 3 2 040 2,02 4 121 €
103 2 1 610 2,02 3 252 €
103 3 1 551 2,02 3 133 €
112 2 2 023 2,02 4 086 €
112 3 1 918 2,02 3 874 €
112 4 1 683 2,02 3 400 €
113 1 1 482 2,02 2 994 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (550 m)
Närmaste skola åk 1-6: Centrumskolan i Oravais (650 m)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (23 km)
Oravais centrum: 1 km
Jakobstad: 51 km
Vasa: 49 km
Seinäjoki: 81 km

 

 

Kvarter Tomt Summa
2 1 1 671 20 000 €

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (3,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Centrumskolan i Oravais (2,5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (24 km)
Oravais centrum: 1,8 km
Jakobstad: 49 km
Vasa: 50 km
Seinäjoki: 81 km

Kvarter Tomt €/m² Summa
66 7 1 542 2,02 3 115 €
67 3 2 849 2,02 5 755 €
70 - AR 2 5 590 2,02 11 292 €

AR = radhustomt/rivitalotontti

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Tallkotten (1,7 km)
Närmaste skola åk 1-6: Centrumskolan i Oravais (1,8 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (23 km)
Oravais centrum: 850 m
Jakobstad: 51 km
Vasa: 49 km
Seinäjoki: 79 km

Lediga tomter i Maxmo

Kvarter Tomt €/m² Summa
1 1 3 383 1,00 3 383 €
1 2 2 875 1,00 2 875 €
1 3 3 063 1,00 3 063 €
2 1 5 000 1,00 5 000 €
2 2   1,00          €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Tottebo daghem (12 km)
Närmaste skola åk 1-6: Särkimo skola (7 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (26 km)
Maxmo centrum: 12 km
Jakobstad: 68 km
Vasa: 42 km
Seinäjoki: 83 km

Kvarter Tomt €/m² Summa
4 3 3 561 6,00 21 366 €
5 3 3 285 9,00 29 565 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Tottebo daghem (9 km)
Närmaste skola åk 1-6: Särkimo skola (5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (27 km)
Maxmo centrum: 10 km
Jakobstad: 71 km
Vasa: 40 km
Seinäjoki: 86 km

Kvarter Tomt €/m² Summa
7 3 2 764 1,00 2 764 €
9 1 2 014 1,00 2 014 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Tottebo daghem (1,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Maxmo kyrkoby skola (1,5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (18,5 km)
Maxmo centrum: 400 m
Jakobstad: 72 km
Vasa: 30 km
Seinäjoki: 79 km

 

Kvarter Tomt €/m²  Summa
11 1 - AR 5 623 3,50 19 681 €
11 2 2 175 3,50 7 613 €
12 1 2 458 3,50 8 603 €
12 2 2 084 3,50 7 294 €
12 3 2 041 3,50 7 144 €
12 4 2 208 3,50 7 728 €
12 5 2 137 3,50 7 480 €
12 6 2 175 3,50 7 613 €
13 2 2 293 3,50 8 026 €
13 4 2 335 3,50 8 173 €
14 2 2 506 3,50 8 771 €
16 1 2 735 3,50 9 573 €
16 2 2 446 3,50 8 631 €
16 3 2 251 3,50 7 879 €
16 4 2 540 3,50 8 890 €
17 1 2 389 3,50 8 362 €
17 4 2 489 3,50 8 642 €
18 1 2 332 3,50 8 163 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Tottebo daghem (1,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Maxmo kyrkoby skola (1,5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (18,5 km)
Maxmo centrum: 400 m
Jakobstad: 72 km
Vasa: 30 km
Seinäjoki: 79 km

Lediga tomter i Vörå

Kvarter Tomt m²  á €/m² Summa
2002 1 1150 1,00 1150 €
2003 2 2170 1,00 2170 €
2003 3 2310 1,00 2310 €
2004 1 2020 1,00 2020 €
2004 2 1970 1,00 1970 €
2004 3 1540 1,00 1540 €
2004 4 1800 1,00 1800 €
2005 1 1130 1,00 1130 €
2006 1 1170 1,00 1170 €
2007 1 1090 1,00 1090 €
2009 1 1850 1,00 1850 €
2010 1 1130 1,00 1130 €
2010 2 1230 1,00 1230 €
2011 1 2390 1,00 2390 €
2012 1 1960 1,00 1960 €
2013 1 1450 1,00 1450 €
2014 1 1360 1,00 1360 €
2014 3 1510 1,00 1510 €
2014 4 1590 1,00 1590 €
2015 1 1380 1,00 1380 €
2015 2 1730 1,00 1730 €

 

Kvarter Tomt €/m² Summa
52 1 2 931 5,00 14 665 €
52 2 2 962 5,00 14 810 €
54 1 3 073 4,00 12 292 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Karvsor daghem (4 km)
Närmaste skola åk 1-6: Karvsor skola (4 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (18 km)
Vörå centrum: 18 km
Oravais centrum: 10 km
Jakobstad: 60 km
Vasa: 43 km
Seinäjoki: 75 km

Kvarter Tomt Minimipris
60 2 2 537 22,50 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Karvsor daghem (4 km)
Närmaste skola åk 1-6: Karvsor skola (4 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (18 km)
Vörå centrum: 18 km
Oravais centrum: 10 km
Jakobstad: 60 km
Vasa: 43 km
Seinäjoki: 75 km

Avstånd

Närmaste daghem: Liljekonvaljen (1 km)
Närmaste skola åk 1-6: Koskeby skola (1,3 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (1,3 km)
Vörå centrum: 1,5 km
Jakobstad: 72 km
Vasa: 35 km
Seinäjoki: 59 km

Kvarter Tomt €/m² Summa
302 1 2 797 1,10 3 077 €
303 7 2 733 1,40 3 826 €
304 1 3 654 1,40 5 116 €
304 2 3 274 1,40 4 584 €
305 4 3 315 1,10 3 647 €
305 5 3 411 1,10 3 752 €
305 6 3 589 1,10 3 948 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Liljekonvaljen (3,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Rökiö skola (1,5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (4 km)
Vörå centrum: 4 km
Jakobstad: 72 km
Vasa: 40 km
Seinäjoki: 61 km

Kvarter Tomt Summa
10 1 2 255 15 000 €
10 2 2 266 15 000 €
12 1 1 720 15 000 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Karvsor daghem (5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Karvsor skola (5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (19 km)
Vörå centrum: 19 km
Oravais centrum: 11 km
Jakobstad: 60 km
Vasa: 45 km
Seinäjoki: 76 km

Avstånd

Närmaste daghem: Liljekonvaljen (800 m)
Närmaste skola åk 1-6: Koskeby skola (1,2 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (1,2 km)
Vörå centrum: 1,4 km
Jakobstad: 72 km
Vasa: 36 km
Seinäjoki: 60 km

Avstånd

Närmaste daghem: Liljekonvaljen (1 km)
Närmaste skola åk 1-6: Koskeby skola (1,3 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (1,3 km)
Vörå centrum: 1,5 km
Jakobstad: 72 km
Vasa: 35 km
Seinäjoki: 59 km

Kvarter Tomt €/m² Summa
155 1 1 839 8,00 14 712 €
156 1 1 936 8,00 15 488 €
158 2 2 067 8,00 16 536 €
159 2 1 997 8,00 15 976 €
160 1 1 682 8,00 13 456 £
160 2 1 961 8,00 15 688 €
161 2 1 927 8,00 15 416 €
161 3 1 968 8,00 15 744 €
161 4 2 403 8,00 19 224 €
161 5 2 482 8,00 19 856 €
161 6 1 918 8,00 15 344 €
162 2 2 491 5,00 12 455 €
162 3 2 383 5,00 11 915 €
162 5 2 243 5,00 11 215 €
162 6 2 536 5,00 12 680 €
162 7 2 431 5,00 12 155 €
162 8 3 125 5,00 15 625 €
162 9 2 335 5,00 11 675 €
163 1 1 925 5,00 9 625 €
163 2 1 916 5,00 9 580 €
163 3 2 220 5,00 11 100 €
163 4 2 206 5,00 11 030 €
164 2 - AP 2 007 5,00 10 035 €
164 3 - AP 2 105 5,00 10 525 €
165 1 - AR 2 651 5,00 13 255 €
165 2 - AR 2 493 5,00 12 465 €

 

Avstånd

Närmaste daghem: Daghemmet Liljekonvaljen (1,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Koskeby skola (1,6 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (1,6 km)
Vörå centrum: 1,8 km
Jakobstad: 73 km
Vasa: 35 km
Seinäjoki: 58 km

 

Avstånd

Närmaste daghem: Leppäkerttu (100 m)
Närmaste skola åk 1-6: Pettersbacka skola (100 m)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (19,5 km)
Vörå centrum: 19,5 km
Jakobstad: 80 km
Vasa: 55 km
Seinäjoki: 60 km

Tomtreservering
  • Kontakta tekniska direktören och kom överens om vilken tomt du vill reservera
  • Ett reserveringsavtal görs och besittningsrätten till tomten träder i kraft. Reserveringen är i kraft 1 år
  • Bygglov ska sökas under reserveringstiden
  • Efter att byggnadens sockel är klar görs köpebrev upp och äganderätten övergår när köpebrevet har undertecknats
  • Köparen ansvarar för styckning av tomten, förutom vid Nyåkerns bostadsområde
  • Köparen ska söka lagfart inom sex månader
Boka visning av tomtområde
Välj område (du kan också välja flera)