Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.vora.fi och har upprättats  23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är i samarbete med leverantören av vår webbplats. Utlåtandet är baserat på intern granskning. Verktyget Wave användes för att analysera sidans tekniska uppbyggnad.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna webbplats uppfyller till största delen de kritiska kraven för tillgänglighet.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: Beskrivning av grafik

   Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Grafik av till exempel kommunens organisation finns inte beskrivet med text.
   Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
   • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 •   
  • Möjlig att uppfatta: Kontrast

   Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Kontrasten är inte tillräckligt stor mellan text och bakgrundsfärg på vissa områden av webbplatsen.
   Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
   • 1.4.3 Kontrast (minimum)
   •   
  • Möjlig att uppfatta: Alternativ text till bilder

   Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Alla webbplatsens bilder har inte en alternativ text.
   Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
   • 1.1.1 Innehåll som inte är text
   •   
  • Hanterbar: Navigering

   Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Det går inte att navigera med tangentbordet i menyerna under våra huvudrubriker.
   Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
   • 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
   • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
   •   
  • Hanterbar: Syftet med länkar

   Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Det finns en del länkar av typen "Läs mer" på webbplatsen.
   Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
   • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

  

Oproportionell börda

En ny tillgänglig webbplats kommer att publiceras inom år 2020. Därför är det inte skäligt att göra de nuvarande sidorna tillgängliga.

  

Omfattas inte av lagstiftningens krav.

 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Skicka e-post till vora@vora.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000