Vörå deltar i Kommunförbundets Invånarundersökning 2024

|
9.5.2024
Kuntamme osallistuu kuntalaistutkimukseen3

Vad anser kommuninvånarna om hemkommunens verksamhet, service, påverkan och beslutsfattande? Är hemkommunen är viktig? Det är frågor som kommer att ställas till sammanlagt 32 900 finländare under våren 2024.


En enkät kommer att skickas ut per post till kommuninvånare i sammanlagt 46 kommuner av olika storlek och typ runt om i landet. Vörå är en av dessa.


Kommunförbundets Invånarundersökning 2024 ger kommunerna forskningsbaserade fakta som stöd för kommunens beslutsfattande och verksamhetsutveckling.


Läs mer om undersökningen: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/tjanster/forskning/forandringarnaskommunfinland/invanarundersokningen2024