Vattenmätaravläsningskorten

|
20.6.2024
vattenmatare

Vi har fått till vår kännedom att de skandinaviska tecknen (bl.a. å,ä,ö) ändrat när vi sänt ut vattenavläsningskorten. I vårt program såg allt OK ut när vi sände filen till posten för utprintning och postning. I dagsläget vet vi inte vad det beror på.


Vi beklagar detta!


Den rätta texten är:


BÄSTA VATTENKONSUMENT!
Vänligen avläs din vattenmätare, gå in på www.vora.fi/vattenmatare och skriv in mätarställningen där. På blanketten framgår mätarplatsnummer och PINKOD (4-siffrig) eller fyll i kortet och sänd det till oss. Portot är färdigt betalt!


Påminnelseavgift, 20 euro + moms sänds ut ifall avläsning ej sker inom utsatt tid. Ifall vattentjänstverket måste avläsa mätaren är avg. 40 euro + moms. INTE för de som ringt om hjälp för avläsning.


Ring Kristina 06-382 1802 eller Anette 06-382 1806 genast ni får detta kort ifall ni behöver hjälp med avläsningen.