Maxmo kyrkoby skola

En trygg skola i tiden.

Information till hemmen sker via Wilma!

Kontaktuppgifter
Rektor
Malin Pensar
Maxmo kyrkoby skola
Tottesund 364, 66640, MAXMO
Skolor
Lärarrum Maxmo kyrkoby skola
Maxmo kyrkoby skola