Lapsiystävällinen Vöyri

Vöyrin kunta on kuulunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin vuodesta 2023 lähtien. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja siinä on kyse lasten hyvinvoinnin edistämisestä ja lasten oikeuksien toteuttamisesta kunnassa.

Käytännössä kyse on lasten yhdenvertaisesta kohdelusta kuntalaisina, kaikkien lasten yhtäläisistä mahdollisuuksista osallistua sekä lasten omaa arkeaan koskevan tiedon hyödyntämisestä kunnallisessa päätöksenteossa. Tahdomme olla lapsiystävällinen kunta ja meille on tärkeää pitää huolta nykyhetkestä ja tulevaisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

(www.lapsiystavallinenkunta.fi)

 

Jokaisella lapsella on oikeus muun muassa tasa-arvoon, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Lapsen oikeudet koskevat jokaista alle 18-vuotiasta lasta.

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen oikeudet neljän periaatteen mukaan:

  • Lasta ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa.

 

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 20.11.1989 YK:n yleiskokouksessa. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan lain myötä vuonna 1991. Jopa 196 maata on ratifioinut sopimuksen eli sitoutunut muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus

Haluamme olla lapsiystävällinen kunta - innostava ja turvallinen paikka, jossa voi kasvaa turvassa ja jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi. Me Vöyrillä haluamme lasten tuntevan olonsa rakastetuksi ja kunnioitetuksi. Luomme paikan, jossa leikki, oppiminen ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä. Edistämme lasten ainutlaatuisia taitoja ja luovuutta asukkaiden, koulujen ja muiden tekemän yhteistyön kautta. 

Tavoitteena on antaa jokaiselle lapselle hyvä perusta kasvaa itsenäiseksi ja vastuulliseksi yksilöksi. Me Vöyrillä arvostamme sukupolvien ja ihmisten välistä kunnioitusta ja yhteenkuuluvuutta.

Kuntamme nykytilaa kartoitettiin vuonna 2023. Olemme toisin sanoen käyneet läpi, miten teemme tällä hetkellä lapsiystävällistä työtä ja työtä sen eteen. Olemme myös kysyneet kunnan lapsilta, mikä on heidän mielestään lapsiystävällistä ja mitä heidän mielestään voisi kehittää vieläkin paremmaksi.

Kunnan lapset kertoivat muun muassa pitävänsä Vöyriä turvallisena kasvupaikkana, jossa on kaunis luonto ja paljon vapaa-ajan toimintaa. Kirjasto ja turvalliset aikuiset ovat tärkeitä, ja lapset toivovat meidän panostavan juuri turvallisiin aikuisiin, leikkipuistoihin ja kokoontumispaikkoihin lapsille. Lisäksi meidän pitäisi lopettaa roskaaminen ja pitää paremmin huolta toisistamme.

Tällä hetkellä työn alla on tavoitteemme ja toimenpiteemme sisältävä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma kertoo meille, millä tavalla työskentelemällä voisimme olla entistä lapsiystävällisempiä. Olemme käyneet toimintasuunnitelmaamme läpi yhdessä UNICEFin kanssa ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2024, ja päivitämme sitä parhaillaan, jotta se voitaisiin hyväksyä. UNICEFin hyväksyttyä toimintasuunnitelmamme se on hyväksyttävä kunnanhallituksessa.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti toimimalla pyrimme saamaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2026.

Lapsiystävällinen kunta -mallia työstää koordinaatioryhmä, jossa on edustajia kaikilta kunnan toimialoilta, nuorisoneuvostosta sekä vammaisneuvostosta.

 

Koordinointiryhmä 2024

Anna Bertils, kunnanhallituksen puheenjohtaja (koordinaatioryhmän puheenjohtaja)

Mats Dahlin, kaavoitusinsinööri

Helena Emaus, sivistysjohtaja

Simone Envall, varhaiskasvatuspäällikkö

Joel Hahn, nuorisoneuvoston edustaja

Hannah Helsing, nuorisoneuvoston edustaja

Nicole Kolehmainen, nuoriso-ohjaaja

Carolina Lassus, pedagoginen suunnittelija 

Leena Nikkari-Östman, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edustaja 

Heidi Nyman, hyvinvointijohtaja (koordinaattori ja sihteeri)

Carina Nyqvist, toimistopäällikkö                   

Kristine Paulin, vammaisneuvoston edustaja

Elisabeth Redlig, Pohjanmaan hyvinvointialueen terveydenhoitaja

Åsa Sjöberg, päiväkodinjohtaja

Alf Wiklund, vapaa-aikasihteeri

Jan Östman, tekninen johtaja