Vörå kyrka
Vora kyrka4

Kyrkan är Finlands äldsta träkyrka, uppförd 1626-1627. Kyrkan är Guds hus och öppen i samband med gudstjänster och samlingar.

Webbplats: www.voraforsamling.fi

Adress: Lotlaxvägen 36, Vörå

Myrbergsgården
Myrbergsgardens omrade2 sommar2

Myrbergsgården i Vörå omfattar idag cirka 17 byggnader som flyttats till området från olika byar i Vörå. Förutom en bondgård finns här bland annat en fungerande smedja och en väderkvarn. Till museet hör också ett lånemagasin från år 1753, ett av de tre första i Österbotten.

Museets textilsamling är en av de finaste i hela landskapet med sammanlagt ca 6000 olika textilier.

Webbplats: www.myrbergsgarden.hembygd.fi

Adress: Bertby-Lålaxvägen 18, Vörå

Hägglunds fotomuseum
Rokio kvarn1 sommarb

Hägglunds fotomuseum är uppbyggd kring fotografen Erik Hägglunds fotografateljé. En diger kamerasamling och ateljéutrustning berättar om fotografering från 1910 tills idag.

Webbplats: www.museiportalosterbotten.fi

Adress: Lotlaxvägen 9, Vörå

 

Rasmusgården
Musmamman41

På området finns Verner Rasmus museum som består av en spännande blandning av allmogemöbler, lantbruksverktyg, böcker och en unik porslinssamling gör muséet till ett mångsidigt besöksmål. Muséet är öppet enligt överenskommelse sommartid.
På området finns också bondstugan Arvidsgården, som man kan hyra för tillställningar eller besöka sommartid. Det finns också ett flertal andra gammeldags hus och uthus på gården som man kan bekanta sig med.
På sommaren är Rasmusgården ett perfekt utflyktsmål för barnfamiljer. Musmamman ordnar bland annat barnfest och sagopicknickar för barnfamiljer. Barnen kan besöka sagohuset, trollskogen, lekparken och Muminhuset som finns på området. På sommarhalvåret finns också får, kaniner och höns på gården som barnen får mata och klappa.
Även Vörånejdens Ridklubb r.f. och WOFF-Vörånejdens hundklubb r.f. verkar på området.

Webbplats: www.rasmusgarden.fi

Adress: Haviståkersvägen 92-95, Vörå

Fädernegården
Fadernegarden8

I fädernegården i Rejpelt får besökaren i inblick i livet på slutet av 1800-talet. I storstugan med en tidsenlig interiör kan man utforska lokalhistoriska föremål. Även flickboden med färggranna textilier är verkligen värt ett besök. En bit ifrån museet finns Munters torp som anknyter till Fänrik Ståhls sägner.

Webbplats: www.museiportalosterbotten.fi

Adress: Rejpeltvägen 341, Vörå

Vitmossen bronsåldersboplats
vitmossen bronsaldersboplats

Gör en utflykt till Vitmossens vackra natur med rekonstruerade sten- och bronsåldershus. Du kan också passa på att vandra efter bronsåldersleden till den unika boplatsen med gravrösen.
Detta är en av de äldre hittade boplatserna i Finland och tillhör äldre bronsåldern. Bekanta dig med ett flertal tydliga husgrunder eller terrasser från nämnda tider. Dessa fornlämningar låg under bronsåldern vid en havsarm som sträckte sig ända till södra delen av Vörå.

Adress: Skyltning från Kuckusvägen 1148, Vörå

Oravais historiska förening
Furibostallet3

På slagfältet i Oravais avgjordes Finlands öde i september 1808. I dag kan du ta del av historiska fakta på ett annorlunda sätt.
Här kan du få se Österbottens regemente göra exercis i tidsenliga uniformer. Du kan när som helst betrakta minnesstoden, Lotta Svärdsstenen och ta del av informationen som finns på skyltarna.

Vid slagfältet finns ett museum och restaurangen Ädelbragd.
Adress: Slagfältsvägen 130, Oravais
Webbplats: www.oravais1808.fi

 

Oravais kyrka
kyrkan4

Den första kyrkan i Oravais torde ha uppförts under medeltiden. Församlingen utgjorde vid den tiden det ena av de två kapell som förenades i Vörå kyrksocken i tidigt 1500-tal. Den gamla kyrkans placering utmärks med en minnessten på gravgården. Den nuvarande kyrkan uppfördes på en ny kyrkplats åren 1796-97. Klockstapeln uppfördes 1928 sedan den gamla brunnit ner vid en eldsvåda i samband med målningsarbeten.

Webbplats: www.voraforsamling.fi

Adress: Kimovägen 19, Oravais

Oravais stenpark
Stenparken beskard

Stenparken är belägen vid havet invid Fjärdens Kaffestuga i Oravais. Den unika parken innehåller över 100 olika bergarter från alla delar av Finland.

Stenparkens äldsta bergart, som samtidigt är Finlands och EU:s äldsta bergart, är en ca 3500 miljoner år gammal gnejs från Pudasjärvi. Den yngsta bergarten är bara 77 miljoner år gammal och kommer från ett meteoritnedslag i Lappajärvi.

Stenparken fungerar som en informationskälla och turistattraktion. Stenparken ska stimulera amatörarkeologer, berika skolornas undervisning samt ge inhemska och utländska besökare information om bergarter och deras utveckling.

Adress: Vasavägen 119, Oravais

Kimo Bruk
kimobruk3

Kimo bruk hör till de äldsta industrierna i Finland och grundades 1703 av svensktysken Peter Heijke. Kimo var en lämplig plats för järntillverkning eftersom här fanns bränsle, dvs. skog som gav träkol, forsar som gav vattenkraft och en hamn i närheten. Museet finns i ett järnmagasin från 1763 där man kan se en miniatyr av Kimo bruk på 1700-talet. 
År 1732 anlades bolagets andra stångjärnshammare cirka 2,5 km längre upp längs ån, vid det så kallade Övre bruket eller Övre hammaren, också kallat ”Kyroboas”. Hammaren uppfördes på sin nuvarande plats år 1784 i gråsten. På 1890-talet bildades Kimo Bruksbolag och Övre hammaren gjordes om till kvarn. Kvarnen var i funktion fram till 1979. Kyroboas är i dag ett vackert teater- och museiområde, där Oravais Teater idkar sommarteaterverksamhet.

Webbplats: www.kimobruk.fi

Adress: Bruksgatan 38, Kimo

Virgo arbetarbostadsmuseum
Virgo

Virgo arbetarbostäder är ett unikt museum där textilarbetarnas liv under 1900-talet skildras. Ett typiskt fabriksarbetarhem har inretts i en autentisk miljö. Med hjälp av föremål och fotografier berättas historien om fabriksarbetarnas slitsamma liv.

Webbplats: www.museiportalosterbotten.fi

Adress: Masugnsvägen 29, Oravais

Betlehems hantverkarmuseum
betlehemsmuseum3

Unikt i hela Österbotten, eftersom det fullständigt återger hur en hantverkarfamilj levde under sekelskiftet. Vid museet finns ca 2 500 föremål. På övrevåningen kan man bekanta sig med en komplett samling av skräddarutrustning och tillbehör. Öppet enligt överenskommelse.

Adress: Kimovägen 184, Oravais

Pärtstugan
Partstugan sommar

Pärtstugan är ett gammalt bostadshus från sent 1700-tal som är beklätt med pärtor och 1700-tals tak. Storstugan har renoverats och är idag museum. Öppet enligt överenskommelse.

Adress: Karlebyvägen 276, Oravais

Skolmuseum
Kimo skolmusem2

I Kimo skolmuseum finns bitar av bygdens skolhistoria presenterad i en gammal skolsal dignande av vackra skolplanscher, gamla böcker och svartvita skolfoton. Andra spännande föremål berättar om den mångsidiga användningen av skolbyggnaden under årens lopp. Öppet enligt överenskommelse. 

Adress: Kimovägen 494, Kimo

Tottesunds herrgård
Tottesunds herrgard4

En äkta herrgård, med anor från 1600-talet, i en naturskön omgivning som erbjuder servering, guidning, utställningar, konferensrum, bastu och vandringsled.

Webbplats: tottesund.sou.fi

Adress: Tottesund 529, Maxmo

Maxmo kyrka
Maxmo kyrka2 sommar2

Kyrkan byggdes 1825 och klockstapeln är en del av den gamla 1700-tals kyrka som stod på platsen tidigare. Vid kyrkan ligger de Maxmobor begravda som stupade under världskrigen samt släkten von Numers familjegrav.

Webbplats: www.voraforsamling.fi

Adress: Maxmovägen 277, Maxmo

Klemetsgårdarna
klemetsgardarna5

Klemetsgårdarnas idylliska gårdsmiljö bär på ett unikt kulturarv.

Ett Hembygdsmuseum med sommarcafe, utställningar och stuguthyrning.

Webbplats: www.klemets.fi

Adress: Kärklaxvägen 308, Maxmo

Söndagsskolmuseum
Sondagsskolmuseum2

Finlands första söndagsskolmuseum. Svanhild Petrolay,som bodde i den lilla stugan, höll söndagsskola här under 48 år.

Hemsida: www.klemets.fi

Adress: Kärklaxvägen 14, Maxmo

Mickelsörarna
Mickelsorarna2018

Kvarkens skärgård hör till de cirka 160 platser som ligger på UNESCO:s lista över världsnaturarvet, Vörås del utgörs av Mickelsörarna, en ögrupp som enligt Finlands nationalskald Topelius beskrivs ha lika många öar som året har dagar. På ön Kummelskär låg tidigare en sjöbevakningsstation men den har renoverats till en naturstation och där erbjuds under sommaren café och inkvartering. Terrängen är mycket stenig och på ön finns en naturstig längs vilken man bland annat kan se ruinerna av gamla fiskeläger från 1500-talet.

Webbplats:  solrutten.fi/hamnar/vora/1608-kummelskar/