Demokraattisessa yhteiskunnassa tarvitaan sitoutuneita ja osallistuvia asukkaita. Kuntaa hallitsevat suoraan asukkaiden valitsemat poliitikot. Kunnanvaltuusto on korkein päätöksentekoelin. Poliitikot tekevät päätöksiä asioista, jotka vaikuttavat arkipäivääsi, kuten miten paikkakunta kehittyy ja miten kouluja, varhaiskasvatusta, teitä ja muita asioita hoidetaan.

Kunnan tehtävänä on järjestää palveluja asukkaille.

Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija. Hän johtaa työtä ja edustaa kuntaa.

Kunta on demokraattinen, mikä tarkoittaa, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja ilmaista mielipiteensä. Tähän on kunnassa erilaisia tapoja.