Vörå - vi kan - vi gör - vi trivs

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är

ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

 

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

 

Välkommen att trivas med oss, som kommuninvånare, som företagare eller som besökare. Vi tror på framtiden.

 

 evenemang gron2

Nyheter
torsdag 26.05.2016
Skolavslutning Skolorna avslutar läsåret lördagen den 4.6.2016.Studentdimission i gymnasiet kl.10.30 (Campus Norrva...
fredag 29.04.2016
Kommunbladet: Visste du att... ...Kommunbladet delas ut till alla hushåll i Vörå kommun?   Den delas ut till alla, trots att man ha...
Protokoll

Här kan du läsa föredragningslistor och protokoll.

Blanketter

Våra blanketter kan du fylla i elektroniskt och skriva ut.