Vörå - vi kan - vi gör - vi trivs

Kommunen Vörå har en balanserad och stabil ekonomi med Österbottens lägsta skattöre och vi kan konstatera att Vörå är en stark primärkommun.

 

Vi har en kostnadseffektiv förvaltning och en utvecklad god service. Vi är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt, arbetslösheten låg och utbudet av fritidsaktiviteter är stort.

 

Välkommen att trivas med oss, som kommuninvånare, som företagare eller som besökare. Vi tror på framtiden. 

 

webbfraga

Nyheter
måndag 29.09.2014
Webbfrågan     Tycker du att serviceutbudet i Vörå kommun är tillräckligt?   Svara och delta i utlottningen av ...
måndag 29.09.2014
Samjouren Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014   Jourverksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt ce...
måndag 22.09.2014
Fullmäktiges bandade möten     Fullmäktiges bandade möten
Protokoll

Här kan du läsa föredragningslistor och protokoll.

Blanketter

Våra blanketter kan du fylla i elektroniskt och skriva ut, blankettarkivet utökas efterhand.