Mottagning av donationen av Vörå krigsskolas material 26.1.2024

|
26.1.2024
IMG 7492

Ur fullmäktigeordförande Kjell Heirs tal under invigningen:

"Idag är det 5 år sedan vi firade 100 årsjubileet av Vörå krigsskola. Vörå kommun har under 2023 emottagit en privat samling om bl. a. Vörå krigsskola och händelserna kring frihetskriget. Denna samling öppnas för allmänheten just idag.

Lahjoitukseen sisältyy myös Vöyrin sotakoulun lipun, jonka lahjoittaja on toivonut luovutettevan Maasotakoululle.

Tiden före självständighetsförklaringen innebar också viktiga aktiviteter i vårt närområde. Vår kommun, Vörå, var viktig på flera olika sätt i skeendena före Finlands självständighet. Bl.a. landsattes 80 ton vapen, hösten 1917, från fartyget Equity på Västerö i Maxmo skärgård. Dessa fick betydelse i frihetskampen och utbildningen.

De jägare som reste till Tyskland för utbildning reste till en del från vår skärgård under svåra förhållanden. I den fortsatta självständighetskampen kom Vörå krigsskola att spela en viktig roll. Jag tror att många med mig inte har anat hur stor betydelse Vörå krigsskola hade.

Vörå krigsskola var Finlands första underofficersskola, som utbildade gruppchefer för hela landets skyddskårer. Skolan var en fortsättning på Vindala skolan, som utbildat plutonchefer. Elevantal på skolan var cirka 1 400 man fördelade på 9 kompanier, samt 2 maskingevärskompanier.

Vöyrin Sotakoulu oli itsenäisen Suomen ensimmäinen aliupseerikoulu . Koulu syntyi 26. tammikuuta Vimpelin sotakoulun jatkoksi. Vöyrin sotakoulu koulutti aliupseereita (ryhmänjohtajia) suojeluskunta-armeijaa varten. Koulusta muodostettiin Vöyrin pataljoona, joka suunnattiin Tampereen suunnan taisteluihin.

Som vi alla vet kom det efterföljande kriget att bli hårt och blodigt och ännu idag väcker det diskussion. Aktiviteter i vår kommun och speciellt Vörå krigsskola kom således att bli av stor betydelse för vår självständighet. "

IMG 7476
IMG 7411
IMG 7426