Kommunstyrelsens möte 12.2.2024

|
12.2.2024
kst 12022024

Kommundirektör Jan Finne och kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills sammanfattar mötet 12.2.2024.

Läs mera på www.vora.fi/protokoll