Fastighetsutredningen fortsätter: Brudsund, Särkimo, Vilkmo och Ulot

|
31.1.2024
vora vy

Vörå kommun gör tillsammans med FCG Finnish Consulting Group Oy en utredning av det aktuella läget på fastigheterna i jämförelse med kommunens byggnadsregister, befolkningsdatasystemets byggnadsregister och skatteverkets register och uppdaterar enligt rådande situation.

I samband med inventering av fastigheterna granskas bl.a. byggnadens placering, adress, byggnadernas yttre mått, användningsändamål och annan basinformation. Inventeringsarbetet utförs i sin helhet utomhus, inventeringsgruppen går inte in i byggnaderna. Inventeringsgruppen bär ID-kort och har ett infoblad i bilfönstret. Inventeringsarbetet utförs under februari och mars månad.

Fastighetsägaren behöver inte ta kontakt för inventeringsarbetet och behöver inte heller närvara vid inventeringen. Om ägaren ändå vill närvara vid inventeringen kan inventeringsgruppen kontaktas via sms eller e-post och fråga när besöket kommer att ske.
I meddelandet bör uppges eget namn och fastighetsbeteckning och/eller adress.

Kontaktuppgifter
Inventeringsgruppen: sms: 041 730 4171, e-post: rekisteri-inventointi@fcg.fi