Elektronisk invånarenkät: vindkraftsprojektet Roukus

|
5.2.2024
pexels peter de vink 851005

Inom ramen för förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet Roukus genomförs en elektronisk invånarenkät, som är öppen för alla. Enkäten syftar till att kartlägga eventuella konsekvenser av vindkraftsprojektet för näringarna och trivseln i närområdet. Svar önskas särskilt av invånare och fritidsboende i projektområdets näromgivningar. Enkäten besvaras anonymt och det tar ca 20 minuter att svara.

 

Vi ber er svara på enkäten elektroniskt på adressen

https://app.maptionnaire.com/p/6mf47t72kk9a

Svara senast 25.2.2024

 

Alternativt kan ni svara på enkäten på papper antingen på Vörå bibliotek (Härmävägen 8, 66600 Vörå) eller på Oravais bibliotek (Öurvägen 31, 66800 Oravais) under bibliotekens öppettider under perioden 5.2.-23.2.2024.