Alla måndagar är kanske inte så händelserika som igår!

|
5.3.2024
20240304 163157

Och det var en lite annorlunda måndag för kommunen. Vörå kommun stod värd för ett" Vargseminarium" tillsammans med Jägarförbundet Österbottens svenska distrikt, Österbottens svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och fick välkomna jord- och skogsbruksminister Sari Essayah till Vörå. Auditoriet var välfyllt och diskussionen givande.


Efter seminariet fortsatte kommunstyrelsen en diskussion med ministern på egen hand och där lyfte styrelsen oron för välfärdsfrågor och finansieringen framåt, näringslivsutveckling samt också en påminnelse om att landsbygden inte ska försvagas ytterligare via beslutsfattande utan tvärtom borde vi ha jämlika förutsättningar att stärka vår livskraft.


Efter ministermötet fortsatte styrelsemötet och bl.a. processen med Maxmo skola gick vidare till fullmäktige, där styrelsen anhåller om tilläggsanslag.