LogoVaakaSsv

Polisens tillståndservice stängd to 18.12.2014

 

Fpa har kundservice torsdagar och fredagar, Polisens tillståndservice torsdagar.

 

På samservicebyrån betjänas du av personalen från Folkpensionsanstalten och Polisen. Även magistraten och Te-byrån (arbetskraftsbyrån) tillhandahåller sina blanketter på samservicebyrån.

 

Besöksadress: Kommungården, Vöråvägen 18, 66600 Vörå

Samservicebyrå må-fre kl 9-16

 

Personalen från FPA to-fre kl 9-12 och kl 13-16  Folkpensionsanstaltens servicenummer

Fpa Vasa, Fredsgatan 24, 02063411, mån kl 9-16, tis kl 9-17, ons-fre kl 9-16 

 

Personalen från POLIS tors kl 9-12 och 13-16, 0295 449382

Polisen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, telefontid kl. 9-11, 0295 415640

 

Vid FPA i Vörå kan du uträtta ärenden som berör FPA:s alla förmåner såsom pensioner, föräldraförmåner, sjukdagpenningar m.m.  www.fpa.fi

 

Vid Polisens servicepunkt kan man uträtta de vanligaste tillståndsärendena såsom ansökan om körkort och pass.