Vörå samservicebyrå

 

 

Fpa har kundservice torsdag och fredag, Polisens tillståndservice torsdag fr.o.m vk 36.

 

På samservicebyrån betjänas du av personalen från Folkpensionsanstalten och Polisen. Även magistraten och Te-byrån (arbetskraftsbyrån) tillhandahåller sina blanketter på samservicebyrån.

 

Logo

 

 

Besöksadress: Kommungården, Vöråvägen 18, 66600 Vörå

Samservicebyrå må-fre 9-16

Personalen från FPA to-fre 9-12, 13-16 Folkpensionsanstaltens servicenummer

Fpa Vasa, Fredsgatan 24, 02063411, må 9-16, ti 9-17, on-fre 9-16 

Personalen från POLIS to-fre 9-12, 13-16, 0295 449382

Polisen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, telefontid kl. 9-11, 0295 415640

 

 

  

  

Vid FPA i Vörå kan du uträtta ärenden som berör FPA:s alla förmåner såsom pensioner, föräldraförmåner, sjukdagpenningar m.m.  www.fpa.fi

 

Vid Polisens servicepunkt kan man uträtta de vanligaste tillståndsärendena såsom ansökan om körkort och pass.