LogoVaakaSsv

 Fpa2

 

Från och med april har FPA kundservice endast fredagar kl. 9-12 med tidsbokning.

Tidsbokning på   www.fpa.fi  eller via Vörå kommuns växel 06-382 1111. Vid FPA i Vörå kan du uträtta ärenden som berör FPA:s alla förmåner såsom pensioner, föräldraförmåner, sjukdagpenningar m.m. 

 

Ansökningar kan lämnas in vid infon mån-fre kl. 9-16.

 

Fpa Vasa

Fredsgatan 24, 020-63411, mån-fre kl 9-16 

 

Folkpensionsanstaltens servicenummer

 

 

 

 

    

 

Besöksadress:

Vörå samservicebyrå, Kommungården, Vöråvägen 18, 66600 Vörå