LogoVaakaSsv

 

Fpa har kundservice på torsdagar kl. 9-12 och kl. 13-16,

fredagar med tidsbokning kl. 9-12 och kl. 13-15.

 

Polisens tillståndservice torsdagar kl. 9-12 och kl. 13-16

 

På samservicebyrån betjänas du av personalen från Folkpensionsanstalten och Polisen. Även magistraten och Te-byrån (arbetskraftsbyrån) tillhandahåller sina blanketter på samservicebyrån.

 

Besöksadress: Kommungården, Vöråvägen 18, 66600 Vörå

Samservicebyrå må-fre kl 9-16

 

Personalen från FPA torsdagar kl 9-12 och kl 13-16  Folkpensionsanstaltens servicenummer

OBS! Fredagar med tidsbokning - Tidsbokning www.fpa.fi

Fpa Vasa, Fredsgatan 24, 020-63411, mån-fre kl 9-16 

 

Personalen från POLIS tors kl 9-12 och 13-16, 0295 449382

Polisen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, telefontid kl. 9-11, 0295 415640

 

Vid FPA i Vörå kan du uträtta ärenden som berör FPA:s alla förmåner såsom pensioner, föräldraförmåner, sjukdagpenningar m.m.  www.fpa.fi

 

Vid Polisens servicepunkt kan man uträtta de vanligaste tillståndsärendena såsom ansökan om körkort och pass.