Vörå samservicebyrå

Fpa är stängt under tiden 7.7 - 27.7 och Polisen under tiden 30.6 - 27.7

 

 

Fpa har kundservice torsdag och fredag, Polisens tillståndservice torsdag och fredag och lantbruksföretagarnas pensionsombudsman är på plats mot tidsbeställning.

På samservicebyrån betjänas du av personalen från Folkpensionsanstalten och Polisen samt Lpa: s ombudsman. Även magistraten och Te-byrån (arbetskraftsbyrån) tillhandahåller sina blanketter på samservicebyrån.

 

Logo

 

 

Besöksadress: Kommungården, Vöråvägen 18, 66600 Vörå

Samservicebyrå må-fre 9-16

Personalen från FPA to-fre 9-12, 13-16 Folkpensionsanstaltens servicenummer

Fpa Vasa, Fredsgatan 24, 02063411, må 9-16, ti 9-17, on-fre 9-16 

Personalen från POLIS to-fre 9-12, 13-16, 0718749382

Polisen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, telefontid kl. 9-11, 0295 415 640

Lpa, ombudsman mot tidsbeställning 029 435 2615

 

  

  

Vid FPA i Vörå kan du uträtta ärenden som berör FPA:s alla förmåner såsom pensioner, föräldraförmåner, sjukdagpenningar m.m.  www.fpa.fi

 

Vid Polisens servicepunkt kan man uträtta de vanligaste tillståndsärendena såsom ansökan om körkort, pass och vapen.

 

Vapengranskningar/polisen är på plats mot tidsbeställning.  www.polisen.fi