LogoVaakaSsv

 Fpa2

 

Bokning av telefontid eller besök till FPA:s kundbetjäning på   www.fpa.fi  eller via Vörå kommuns växel 06-382 1111.

 

Ansökningar kan göras elektroniskt på   www.fpa.fi

 

Handlingar kan lämnas

till infon i kommungården i Vörå eller

till infon i förvaltningshuset i Oravais

mån-fre kl. 9-11.30 och 12.30-16.

 

Kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais är stängda under tiden 11-31.7.2016.

 

 

Folkpensionsanstaltens servicenummer

 

Fpa Vasa
Fredsgatan 24, 020-63411, mån-fre kl 9-16