Kommunbladet

Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i kommunen och som utges av HSS Media Ab.

Kommunen prenumererar på tidningen till samtliga hushåll i kommunen.

 

Om det står "Ingen reklam" på postlådan delas tidningen inte ut.

 

Om ni ändå vill ha Kommunbladet, kontakta Barbro Enholm

på HSS Media Ab, tfn 784 8246, eller per e-post barbro.enholm@hssmedia.fi.

 

Mediekort 2016 

 

Kommunbladet nr 8/2016 (publiceringsdag 14.12.2016)

Kommunbladet nr 7/2016 (publiceringsdag 16.11.2016)

Kommunbladet nr 6/2016 (publiceringsdag 12.10.2016)

Kommunbladet nr 5/2016 (publiceringsdag 7.9.2016)

Kommunbladet nr 4/2016 (publiceringsdag 15.6.2016)

Kommunbladet nr 3/2016 (publiceringsdag 27.4.2016)

Kommunbladet nr 2/2016 (publiceringsdag 16.3.2016)

Kommunbladet nr 1/2016 (publiceringsdag 17.2.2016)

 

Kommunbladet nr 6/2015
Kommunbladet nr 5/2015 
Kommunbladet nr 4/2015
Kommunbladet nr 3/2015 
Kommunbladet nr 2/2015 

Kommunbladet nr 1/2015

 

Kommunbladet nr 10/2014

Kommunbladet nr 9/2014

Kommunbladet nr 8/2014

Kommunbladet nr 7/2014

- Sommaruppehåll - 

Kommunbladet nr 6/2014 

Kommunbladet nr 5/2014

Kommunbladet nr 4/2014

Kommunbladet nr 3/2014 

Kommunbladet nr 2/2014 

Kommunbladet nr 1/2014

 

Kommunbladet nr 10/2013

Kommunbladet  nr 9/2013

Kommunbladet nr 8/2013

Kommunbladet nr 7/2013

Kommunbladet nr 6/2013

Kommunbladet nr 5/2013

Kommunbladet nr 4/2013

Kommunbladet nr 3/2013

Kommunbladet nr 2/2013

Kommunbladet nr 1/2013

 

 

 

Kommunbladet nr 10/2012

Kommunbladet nr 9/2012

Kommunbladet nr 8/2012

Kommunbladet nr 7/2012

Sommaruppehåll juli, augusti

Kommunbladet nr 6/2012

Kommunbladet nr 5/2012

Kommunbladet nr 4/2012 

Kommunbladet nr 3/2012

Kommunbladet nr 2/2012

Kommunbladet nr 1/2012

 

 

Kommunbladet nr 10/2011

Kommunbladet nr 9/2011

Kommunbladet nr 8/2011

Kommunbladet nr 7/2011