Maaseututoimisto

Maaseututoimiston pääasiallinen tehtävä on vastaanottaa ja käsitellä tukihakemuksia ja maksaa EU-tukia ja kansallisia tukia.

Maaseututoimisto tekee tarkastuksia ja arvointeja, mm. hirvieläinten ja rauhoitettujen eläinten, kuten kurkien, aiheuttamista vahinkoista sekä valvoo hukkakauratorjuntaa.

Maaseututoimisto järjestää kursseja mm. tukihausta ja -lomakkeista maanviljelijöille tarpeen mukaan.

 

Linkit internetsivuille, joilla on lisätietoja tukihakemuksista ja hakemusten palautuspäivänmääristä:

 

Mavi- Maaseutuvirasto

ELY-keskus

Evira- Elintarviketurvallisuusvirasto

Maa- ja metsätalousministeriö

Lomakkeet

 

Maaseututoimiston yhteystiedot