Karvsor skola åk 1-6

Vöråvägen 1417
66710 KAITSOR

 

Föreståndare: Bo Nordqvist

 

Kontaktuppgifter 

Tfn lärarrum 06- 382 1726

Tfn skolkök 06- 382 1727

 

Frånvaroblankett

 

 Välkommen till Karvsor skola!

Karvsor skola 

 

 

 


Skolan ligger i Karvsor by och invigdes 1993. Läsåret 2015-16 har skolan 47 elever fördelat på 3 basgrupper. 

Innevarande läsår har planerat att göra skolgården lummigare genom en hel mängd planteringar.

 

Hem och Skola har en aktiv verksamhet och ställer också upp och serverar vid större tillställningar som ordnas på skolan.

 

Pris för servering: 3 euro/person för kaffe och tilltugg (Dock minst 50 euro/servering)

 

Uthyrning av perkulator (60 koppars): 25 euro/dag. Hyr man fler än en dag är priset 20 euro/dag

 

Kontaktpersoner till Hem och Skola är:

Maja Ehrs (ordförande)

Susanna Holmqvist (serveringsansvarig)

 

I samma byggnad finns även Karvsor daghem.